Các huynh đệ thân mến, 

Sử dụng các phần mềm/chương trình bên thứ 3 để can thiệp vào trò chơi nhằm mục đích gian lận, gây ảnh hưởng đến sự công bằng của trò chơi sẽ bị đội ngũ kỹ thuật tiến hành xử lý. 

- Theo đó Muội xin lưu ý rõ các các tình trạng của như hậu quả của những hành vi xấu xa như sau. 

1. Tiến hành gian lận bằng phần mềm thứ 3 ảnh hưởng kết quả trò chơi 

Hậu quả bị xử lý: Khóa tài khoản vĩnh viễn đồng thời xóa tên khỏi các Bảng Xếp Hạng. Tên nhân vật sẽ bị đổi thành Tài Khoản Bị Khóa.

2. Các bang hội có các thành phần vi phạm và có hành vi gian lận mà cố tình bao che không khai báo nhằm hưởng lợi ích sẽ bị xử lý. 

- Phát hiện lần đầu: Bị trừ 1/2 EXP bang và đưa vào danh sách theo dõi. 

- Phát hiện lần thứ 2: trừ toàn bộ EXP bang trở về lv1 và toàn bộ người chơi trong bang sẽ được đưa vào danh sách theo dõi. 

- Phát hiện lần thứ 3: Kích toàn bộ thành viên ra khỏi bang, bang vi phạm sẽ mất đi quyền lợi tham gia các hoạt động. 

*** Trong trường hợp các người vi phạm là bang chủ hoặc bang phó, các quyền lợi từ các hoạt động của sẽ bị phong bế theo vị trí đó (Muội sẽ không thực hiện các hỗ trợ chuyển giao) cho tới khi hệ thống tự chuyển giao. 

 

Để tránh các hệ quả trên ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm của mình muội khuyến cáo các huynh hãy chơi game lành mạnh tuyệt đối không thử/nghe kích động sử dụng các phần mềm can thiệp vào trò chơi.