Các huynh đệ thân mến, 

Nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cũng như cơ hội cho các cao thủ khắp nơi được cọ sát với nhau. Theo đó Muội xin phép tiến hành liên thông các cụm máy chủ như sau 

 

CỤM MÁY CHỦ LIÊN THÔNG

 Cụm S36 - S45: Bắt đầu 9:00 - 13:00 22/10/2019

 Cụm S46 - S55: Bắt đầu 13:00 - 17:00 22/10/2019

 - Thời gian liên thông trên là dự kiến, thời gian hoàn tất có thể sớm hơn dự tính nếu quá trình liên thông diễn ra nhanh. 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

- Vì các máy chủ ra máy sau sẽ có sự chêch lệch về số lượng vải kiếm được mỗi ngày so với server đầu tiên trong Cụm. Vì vậy muội sẽ tiến hành hỗ trợ số vải tương ứng với số ngày chêch lệch. 

- Công thức tính vải bằng: 

[Số vải hỗ trợ cho máy chủ sau] = [Số ngày mở server chêch lệch] x 8

- Số vải sẽ được gửi qua thư cho từng server trước ngày liên thông. 

 

 • S37:56
 • S38:120
 • S39:168
 • S40:224
 • S41:280
 • S42:336
 • S43:360
 • S44:448
 • S45:480

 

 • S47:56
 • S48:112
 • S49:168
 • S50:224
 • S51:280
 • S52:328
 • S53:392
 • S54:448
 • S55:504

CÁC DỮ LIỆU SẼ LÀM MỚI HOÀN TOÀN 

 Các dữ liệu sẽ được làm mới bao gồm. 

- Danh Tướng Lầu

- Thần Đàn

- Tỷ Võ PK 

Theo đó, Các bằng hữu muốn tham gia tranh giành thứ hạng xin hãy lưu ý thời gian liên thông nhé. 

Ngoài ra, Hoạt động CTC tuần sau sẽ tạm dừng dễ tránh ảnh hưởng tới việc liên thông. CTC sẽ mở lại vào tuần tiếp theo sau khi đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan. 

 

 Kính Bút