Các huynh thân mến, để tạo sự cạnh tranh cũng như giúp cho các cao thủ có thể giao lưu tranh tài cùng nhau, tiểu muội xin phép tiến hành liên thông các cụm máy chủ sau.

 

Cụm Liên Thông

- Liên thông từ S17 - S26

Thời gian bắt đầu: Từ 9h00 10/07/2019

Thời gian dự kiến: 5 tiếng kể từ khi bắt đầu.

- Liên thông từ S27 - S35

Thời gian bắt đầu: Từ 14h00 10/07/2019

Thời gian dự kiến: 5 tiếng kể từ khi bắt đầu.

 

Chính sách hỗ trợ Vải

- Các máy chủ khi liên thông sẽ được hỗ trợ vải để cân bằng vải với server gốc (máy chủ đầu tiên trong cụm liên thông). Công thức tính vải của từng máy chủ như sau:

  • Vải hỗ trợ = [Số ngày ra mắt sau so với server gốc] x 8

- Chi tiết vải của từng máy chủ như sau: 

 

Máy Chủ Vải
S18 32
S19 56
S20 88
S21 112
S22 144
S23 168
S24 200
S25 224
S26 256

 

Máy Chủ Vải
S28 32
S29 56
S30 88
S31 144
S32 200
S33 256
S34 312
S35 368

Các lưu ý khác

- Sau khi liên thông, một số tính năng bảng xếp hạng sẽ được làm mới, các bằng hữu xin lưu ý nhé. 

- Các tính năng làm mới bao gồm: Danh Tướng Lầu, Thần Đàn, Tỷ Võ PK.