Các huynh tỷ thân mến

- Kể từ bây giờ Mộng Kiếm Hiệp chính thức được đổi tên thành Mộng Minh Chủ để chuẩn bị cho các BIG UPDATE mới trong thời gian tới. Các huynh tỷ vui lòng cập nhật lại tên game để không bị nhầm lẫn. Xin cảm ơn các huynh tỷ 
- Trang web chính thức: https://mongminhchu.mobi